Новини

Check out market updates

Без пари за саниране догодина

Довършване на санирането на започнатите сгради. Това ще е акцентът през 2018 г. ново финансиране от държавния бюджет за обновяване на жилищни сгради би могло да има евентуално през 2019 г. „През 2018 г. и 2019 г. трудно ще приключим със сградите, които към днешна дата са одобрени с договор с Българската банка за развитие, с ресурса, който имаме”, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Близо 700 сгради трябва да се санират през 2018 г. като сумата за обновяване е 1.5 млрд. лв. В момента в етап на реализиране са 606 постройки.

Изготвени са подобрения в методическите указания, касаещи процеса и координацията на изпълнението на проектите, в областта на контрола и за мониторинг на процеса от МРРБ. Изготвени са оферти за диверсифициране на референтните цени по дейности. Според министър Нанков, този модел е по-справедлив, тъй като с настоящите цени трудно биха могли да бъдат обхванати сгради с конструктивни проблеми.

Източник: Факти.БГ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *