Новини

Check out market updates

Проверката за тежести на един имот вече е улеснена

Няма нито една сделка с недвижим имот или кандидатстване за ипотечен кредит, които да могат да се реализират без този много важен документ – удостоверение за тежести. Той е необходим, за да докаже, че върху даденото жилище няма наложени възбрани и обременявания с предходни ипотеки или да покаже наличието на такива. Така бъдещите собственици са предпазени от изключително неприятната изненада да станат длъжници някому без да знаят.
Удостоверението за тежести се издава от Агенцията по вписвания след подадено заявление. Автентичността на този документ вече може да бъде проверена и по електронен път напълно безплатно. Новата услуга се въвежда, за да се възпрепятстват разминаванията между съдържанието на удостоверението и реалните тежести на имота.
От днес /20.03.2018г./ всяко издадено удостоверение за тежести ще носи свой уникален номер от дванайсет числа и букви, чрез въвеждането на които в системата на АВ ще се получава достъп до състоянието на конкретния имот и ще може да се свери точността на данните.
Източник: www.domaza.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *